αναβάθμιση φορολογικού μηχανισμού DM-2000 DM-3000 CASIO AlgoBox Net II Proline taxspooler Full Graphics Advanced από την aenaon solutions στην Θεσσαλονίκη. Φορολογικός μηχανισμός για έκδοση μηχανογραφημένων παραστατικών με σήμανση και εκτύπωση QR code.

Υποχρεωτική αναβάθμιση των ενεργών Φορολογικών Μηχανισμών μέχρι την 31/07/2020

Με βάση τις δύο πρόσφατες αποφάσεις της ΑΑΔΕ (Α.1100/29.4.2020 και Α.1102/29.4.2020), η νέα καταληκτική ημερομηνία για την αναβάθμιση των ενεργών Φορολογικών Μηχανισμών ( ΕΑΦΔΣΣ ) ορίζεται η 31η Ιουλίου 2020.

Με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας σχετικά με το θέμα, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε παρακάτω πώς πρακτικά μας επηρεάζουν οι νέες αποφάσεις:

Αναβάθμιση Ενεργών ΕΑΦΔΣΣ

Όλοι οι κάτοχοι ενεργών Φορολογικών Μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) πρέπει έως τις 31 Ιουλίου 2020 να κάνουν την απαραίτητη αναβάθμιση φορολογικών μηχανισμών, στο Firmware και στους Drivers των μηχανισμών.

Αναβαθμισμένος Driver Τύπου Α TaxSpooler:

Προσοχή! Μόνο οι παρακάτω επιλογές εξόδου υποστηρίζουν δημιουργία QR code :

    Μέσω Windows (text)

    Εκτύπωση μέσω Full Graphics Advanced (FGA)

Και κατόπιν συνεννόησης:

    Επιστροφή μέσω TCP/IP (κατόπιν συνεννόησης)

    Έξοδος ASCII (κατόπιν συνεννόησης)

Αντίθετα οι παρακάτω επιλογές εξόδου ΔΕΝ υποστηρίζουν δημιουργία QR code :

    Απευθείας στην θύρα

    Windows Printer Direct

    Επιστροφή μέσω TCP/IP (γενικά)

    Έξοδος ASCII (γενικά)

    Εξωτερικό πρόγραμμα

Ρωτήστε μας για την αναβάθμιση φορολογικού μηχανισμού, για το κόστος εγκατάστασης, και για το κόστος της νέας version Taxspooler 2.5.1.x

 • για τους μηχανισμούς AlgoBox NET
 • για τους μηχανισμούς DM-2000, DM-3000
 • Upgrade Full Graphics Advanced

Αναβαθμισμένος Driver Τύπου Α SignPro 2 (CASIO FP-600, FP-700)

Η νέα έκδοση 2.3-UP του driver Sign Pro 2 ενσωματώνει τις εξής νέες λειτουργίες:

 • Αποστολή αρχείου S μετά από reset του φορολογικού μηχανισμού
 • Αποστολή αρχείων _s.tmp σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα
 • Εκτύπωση QR Code στις γραφικές εκτυπώσεις
 • Τύπος Β – Αποθήκευση του QR Code σε αρχείο bmp σε εκτυπώσεις τύπου Β
 • Τα αρχεία που λόγω σφάλματος δεν εκτυπώνονται, αποθηκεύονται στο φάκελο Error
 • Δημιουργία νέου κλειδιού ενεργοποίησης

Ρωτήστε μας για την αναβάθμιση φορολογικού μηχανισμού, για το κόστος εγκατάστασης, και για το κόστος της νέας version 2.3-UP του SignPro 2:

 • για τους μηχανισμούς SignNET και Casio FP-700 που έχουν αγοραστεί πριν την 1.1.2020
 • για τους μηχανισμούς Casio FP-600 και Proline 750

Επικοινωνήστε μαζί μας για την αναβάθμιση φορολογικού μηχανισμού

Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, με τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας το μοντέλο του φορολογικού μηχανισμού καθώς και μια συνοπτική περιγραφή του προβλήματος του φορολογικού μηχανισμού ή της υπηρεσίας που επιθυμείτε και θα επικοινωνήσουμε αμέσως μαζί σας για να σας δώσουμε προσφορά για τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες.